1

همه چیز درباره کیهان کیهان چیست؟ - یک نمای کلی - کائنات

News Discuss 
بسیاری از افرادی که در زمینه درخواست و جذب پول بیشتر از کائنات فعالیت دارند به خوبی می دانند که تلخی مداوم در کل شبانه روز، احساسات و احوال ِآنها را تحت تاثیر قرار می دهد. چگونه ارتعاش (فرکانس) قدرتمندی بفرستیم؟ تمام جهان و یا کائنات از انرژی تشکیل شده‌اند https://www.janbalaghi.com/what-is-the-universe-and-how-do-they-get-us-to-our-goals/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story