1

Finest fifty ایده برای تحقیق

News Discuss 
اولین و مهمترین چیزی که باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که هدف تحقیق چیست. تحقیق در عملیات شاخهای میانرشتهای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینهسازی، از گرایشهایی مانند برنامهریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتمها استفاده میکند. زیرا خواهران لورتو از زبان https://shane99s7k.dm-blog.com/14298211/مقاله-شماره-یک-در-تحقیق

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story